Brook Preloader

Avantatges d’instal·lar calefacció radiant elèctrica

Avantatges d’instal·lar calefacció radiant elèctrica
“Un sistema radiant elèctric és un sistema de calefacció que s'instal·la sota el sòl, parets o sostres i que, al contrari que altres sistemes de calefacció, compta amb l'avantatge de distribuir la calor de manera uniforme.”
Aquests sistemes es caracteritzen per ser molt eficients energèticament i per disminuir el consum, ja que treballen a temperatures inferiors per a escalfar l'habitatge. Amb això s'aconsegueix un millor rendiment i un major estalvi energètic.

A més, la instal·lació és més senzilla que per aigua. D'aquesta manera, el cost d'instal·lar-la també és menor.

Els sistemes radiants de calefacció elèctrica són adequats tant per a obra nova com per a reformes. Depenent del projecte, es poden instal·lar en banys, habitacions humides i dutxes. De fet, són cada vegada més populars en els banys ja que ofereixen la possibilitat de realitzar la instal·lació tant en el sòl com en les parets o sostres, disposant així d'un bany sempre calent a l'hivern.
20140512_113353

Alguns avantatges

És un sistema de calefacció eficient i immediat
Emet la calor de manera directa i per aquest motiu també és més fàcil de controlar el nivell de confort en l'habitatge.
Regulació individualitzada:
És possible controlar la temperatura, enceses, apagats de la calefacció radiant de manera individual mitjançant crono-termòstats en cadascuna de les habitacions.
No resta espai a l'habitació, en anar per sota del sòl, la paret o el sostre, on vulguem instal·lar-lo.
No requereix caldera.
És un sistema de baixa temperatura, que proporciona un alt confort (25° a 29 °C).
IRUN1431

Per què instal·lar calefacció radiant elèctrica?

La calefacció radiant es caracteritza per ser molt eficient energèticament i per disminuir el consum. A més, en el cas de la calefacció radiant elèctrica, la instal·lació és més senzilla que per aigua. D'aquesta manera, el cost d'instal·lar-la també és menor.
Un de les grans beneficis de la calefacció per sòl radiant elèctric és l'estalvi energètic. Aquests sistemes de calefacció radiant treballen a temperatures inferiors per a escalfar l'habitatge. Amb això s'aconsegueix un millor rendiment i un major estalvi energètic.