Brook Preloader

Sistema de gestió de cicle integral de vida per el mobiliari

Sistema de gestió de cicle integral de vida per el mobiliari

Ebae ha desenvolupat, amb Nechi Ingeniería, una plataforma digital per al leasing de mobles i la reincorporació del producte de devolució a la cadena de producció o en un cicle de recuperació de matèries primeres.

L’objectiu és conèixer el cicle de vida del producte i avaluar l’impacte de l’activitat en el medi ambient per tal de minimitzar-lo, incorporant criteris d’Economia Circular a la gestió de l’activitat.


Aquest projecte està realitzat amb el suport d’ACCIÓ