Brook Preloader

Reforma integral en el Guinardó

Sobre el proyecto

Escometre una renovació completa d’un habitatge requereix conèixer molt bé les idees i els gustos dels seus propietaris. La idea inicial s’ha de transformar en el disseny que compleixi les seves expectatives i que generi confiança en el treball a desenvolupar. Aquest habitatge és un clar exemple. S’ha realitzat una transformació interior completa, incloent tot el mobiliari i una instal·lació de domòtica en persianes i llums, buscant materials moderns, actuals i de qualitat i que perdurin en el temps.

2020
Lluïsa i Daniel